Baneudvalg

Baneudvalg

Golf Folkeskov - 7000 ege-, hassel-, birke- & vildkirsebærtræer plantet ved hullerne 8, 3 og 5. 

Et fantastisk projekt er gennemført i tæt samarbejde mellem ”Growing Trees Network”, Guldborgsund Kommune og Golfklubben Storstrømmen, med etableringen af den nye skov langs hul 8, 3 og 5 ud mod Grønsundsvej.
Etableringen af skovområdet er et på alle måder positivt tiltag, der forener det miljømæssige behov for bynær skov med et smukt visuelt indtryk både for kørende på Grønsundsvejen og for golfspillere på banen
Alle tre parter har deltaget i finansieringen af projektet. Growing Trees Network har finansieret de næsten 7000 træer, jordbehandlingen og tilplantningen, mens Golfklubben har stået for den næsten 2 km lange indhegning for beskyttelse af træerne mod dyr. Endelig har Guldborgsund Kommune påtaget sig udgiften til pasningen af træerne de første tre år.
Selv om træerne er små og først giver indryk af skov om en del år, har projektet haft meget stor opbakning fra Golfklubbens medlemmer, og mere end tyve frivillige fra klubben har ydet en stor indsats med opsætning af hegn, så der er fra starten taget ejerskab for skoven.
Skoven er etableret med en række forskellige danske træsorter såsom eg, hassel, birk og vildkirsebær. Jordforberedelsen er foregået mekanisk uden brug af pesticider, og sådan vil også den fremadrettede pasning foregå.

2020.4.29
Ole Lund-Hermansen 
Formand for Baneudvalget 
IMG 12052020 180546 1140 X 640 Pixel
IMG 12052020 180501 1140 X 640 Pixel
IMG 12052020 180519 1140 X 640 Pixel
B1
B8
B4
B3
Hegn
B24
B28
B12
-----
AKTUELT FRA BANEUDVALGET

KØREVEJE.
For at imødekomme de mange ønsker om at kunne benytte golf-carts mest muligt året rundt, har baneudvalget besluttet at etablere en køresti, der dækker alle 18 huller. Stien vil blive markeret ved slåning som semirough i rough-området, og vil blive så bred, at belastningen fra bilerne ikke ødelægger mulighederne for at kunne spille fra stien, der spillemæssigt ikke ændrer status (rough). Der er udarbejdet kort over placeringen af kørevejene, og disse kort vil forefindes på opslagstavlen samt i hver af klubbens køretøjer. Kort til eget køretøj kan fås ved henvendelse i sekretariatet.
Der vil stadigvæk være tre scenarier for kørsel: 
1. Kørsel med golf-carts vil være helt forbudt. Dette vil forekomme under dårlige vejrforhold over længere tid, og vil blive annonceret
på opslagstavlen og hos Golfbox. 
2. Kørsel med golf-carts er kun tilladt på kørevejene. Det vil være tilfældet når fairways ikke kan bære kørsel med golf-carts. Vær opmærksom på, at kørevejene i nogle tilfælde er placeret relativ langt fra fairways. Vi vil løbende evaluere, om dette kan forbedres.
3. Kørsel med golf-carts er tilladt på fairways. Dette vil forsøge at sikre mest muligt, men må opfordre til, at der ikke køres tæt pågreens.Opslag i klubhus og på Golfbox vil fortælle hvilke af ovennævnte scenarie, der aktuelt er gældende.

BANEUDVALGET

 

20. december 2017 

200 Skærm-elm plantes inden jul. Golfklubben Storstrømmen yder ekstra indsats for det bynære miljø.


I samarbejde med Skov- og Landskabsingeniørfirma Thyge Andersen, skovfoged Thyge Andersen planter Golfklubben Storstrømmen mere end 200 skærm-elm inden jul. 
 
Skærmelm er en særlig art af elmetræer der er resistente overfor elmesyge og Golfklubben Storstrømmen vil gerne gøre en særlig indsats for at bevare de karakteristiske træer, som på grund af elmesyge er døde i tusindtal de seneste år. 
 
Igennem de seneste år har Golfklubben Storstrømmen blandt andet samarbejdet med Vejdirektoratet og Guldborgsund Kommune og lavet flere fælles miljøprojekter. 
 
Et af de mest markante tiltag har været etableringen af flere skovnære vandhuller i samarbejde med biolog Anita Pedersen fra Guldborgsund Kommune. 
Anita Pedersen har specielt været begejstret for etableringen af vandhullerne på golfbanen, idet de helt sikkert er med til at sikre de truede løvfrøer som næsten er uddøde på Falster. Allerede i år har resultaterne af arbejdet kunne ses og det er  kun de første frugter af det miljøarbejde som Golfklubben Storstrømmen har udført de seneste år. 
 
Natur- og miljøarbejdet er en vigtig indsats for enhver golfklub. Nogle investeringer giver direkte afkast i form af besparelser på både den korte og lange bane. Men ved langt de fleste initiativer skal afkastet ses i form af bedre oplevelser for medlemmer og gæster. Samtidig kan det være med til at skabe bedre rammebetingelser for den enkelte klub ved et tættere samarbejde med den lokale kommune, naboer, lokale interesseorganisationer og andre myndigheder, siger Jim Staffensen, formand i Dansk Golf Union.
 
Arbejdet vil fortsætte i fremtiden da Golfklubben ønsker at være et rekreativt bynært forbillede for andre golfklubber.
 
Yderligere informationer: 
Baneudvalget: Ole Lund-Hermansen, olhmobil@gmail.com, T +45 2012 0409

Skaermelmifolketidende

 

28. juni 2017 

Vi har i dag tilmeldt klubben til "Danmarks bedste golfhul" arrangeret af DGU og Golf.dk. 

Efter en afstemning blandt klubbens medlemmer faldt valget på HUL 17. 

Her følger klubbens beskrivelse: 

HUL 17, Par 3, Index 14. 

Tee 59 - 136 meter
Tee 54 - 136 meter
Tee 50 - 125 meter
Tee 41 - 94 meter.

Hul 17 er karakteriseret ved et højt beliggende, stort teested, hvorfra du har et fantastisk view ud over hullet og søen der snoer sig ind foran greenen. Hullet har index 14. Udfordringen for gennemsnitsspilleren er at flyve bolden over vandet og over en bunker som er placeret mellem sø og green. Greenen ligger på tværs og fylder 32 m i bredden og 14 m i dybden. Husk at nyd den flotte udsigt og det rige dyre- og fugleliv, søen er kendt for sine flotte åkander. Hul 17 er dér, hvor spillerne oplever matchen spidse til og mange hulspilsmatcher afgøres på hul 17.  

HUL17 Signaturhul Web