Klippehøjde (mm) »
Tee Fairway Green
18 mm 18 mm 6 mm
Stimpmeter »
Putting Green Hul 18
n/a n/a

Lokalregler

Lokalregler for Golfklubben Storstrømmen 

(DGU Godkendt fra 1.4.2016/1.1.2017)

1. Banemarkeringer:

Hvide markeringer: Out of bounds
Gule markeringer: Vandhazard
Røde markeringer: Parallel vandhazard
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Alle gule, røde og blå pæle, plader og/eller afstribninger samt afstandspæle, pæle og henvisningssten er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2.

3. Ved spil af 3. hul er 4. hul out of bounds markeret med hvide pæle. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2.

4. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i eller er tabt i søen på 5. hul, må spilleren spille en anden bold provisorisk efter en af de anvendelige valgmuligheder i Regel 26-1.

Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold.

Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk efter Regel 26-1.

Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for fem minutters søgning, skal spilleren fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk.

5. Hvis en bold er i eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold som ikke er fundet er i vandhazarden på 10. hul (begge søer ved teestederne), 11. hul eller 18. hul, må spilleren: gå frem efter Regel 26-1; eller som yderligere mulighed, med ét straffeslag droppe en bold i droppezonen.

6. Træer og buske med støttepæle eller rør er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2.

7. Afstandsmåling:

For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3

8. (NYT i 2017 - DGU godkendt) Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:  

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres. 

Straf ved overtrædelse af lokalregler: Hulspil– tab af hul. Slagspil – 2 straffeslag.

Længder på banen er angivet i meter. Markeringer på banen er målt til midten af green. 

Hulplaceringer. Nummererede placeringer fra 1-6 vist på separat kort "Hulplaceringer". Se dagens hulplacering på opslagstavle i klubben og ved teestedet på hul 1. 

 

 

Lokalregel2017