Miljø

Miljø

I fortsættelse af arbejdet med at sikre korrekt opbevaring, registrering og håndtering af de farlige stoffer og kemikalier, der forefindes hos alle golfklubber, har bestyrelsen fundet det naturligt at udarbejde en samlet Miljø Håndbog.

I Miljø Håndbogen er fastlagt en miljø målsætning for klubben samt opstillet mål for miljøpåvirkning og arbejdsmiljø. Miljø Håndbogen er gengivet i sin helhed herunder.

Miljø Håndbogen er et dynamisk værktøj, så kommentarer og forslag kan altid afleveres til klubbens sekretariat.

 

Læs miljø håndbogen.