GOLFANLÆGGET STORSTRØMMEN A/S

ATTRAKTIV MULIGHED FOR YDERLIGERE AKTIEKØB

Golfklubben har på en ekstraordinær generalforsamling den 11. februar 2016 – med aktieselskabets samtykke – fået justeret vedtægterne med bl.a. følgende ændringer:

  1. Nye medlemmer i Golfklubben skal ikke foretage aktiekøb, men har mulighed for det.
  2. Nuværende A-aktionærer får en årlig rabat på 7% på medlemskabet i Golfklubben.
  3. Nuværende A-aktionærer kan købe yderligere 4 A-aktier á 4.000 kr. = 16.000 kr. og herefter - med én spilleret - opnå en årlig rabat 20% på medlemskabet i Golfklubben + 5 gratis greenfee-billetter årligt. B-aktionærer med aktier på 20.000 kr. får fremover samme fordele som A-aktionærer med 5 A-aktier og én spilleret.

Hvorfor købe flere A-aktier?

Først og fremmest for at opnå fordelene med rabat på kontingentet og gratis greenfee-billetter.

For det andet for at sikre, at selskabets aktiekapital kan forblive stort set fuldtegnet. Det er aktieselskabets og klubbens holdning, at aktier skal kunne indfries, når medlemmer anmoder om det i forbindelse med udmeldelse af golfklubben. Siden ændringerne i 2016 er alle anmodninger om indfrielse af aktier i forbindelse med udmeldelse effektueret. Der er således ikke længere venteliste på indfrielse, og det forventer aktieselskabet heller ikke bliver tilfældet igen.

Det er vigtigt at pointere, at udmeldte medlemmer kan beholde deres aktie(r) i aktieselskabet, hvis de fortsat ønsker at være aktionær i selskabet. Der er nemlig ikke noget krav om, at aktionærer skal være medlemmer af golfklubben.

Lidt om aktieselskabet

Aktieselskabet ejer bygningerne og golfanlægget – bortset fra hullerne 3-8 som golfklubben har lejet af kommunen – og det primære formål er at udleje bygningerne og anlægget til Golfklubben.

Bygninger og golfanlæg er finansieret med aktiekapital og ved låneoptagelse.

Pr. 31.12.2019

  • Samlet bogført værdi: 10,8 mio. kr.
  • Gæld: 7,0 mio. kr. 
  • Aktiekapital: 5.960.000 kr.
  • Likvide beholdninger: 0,8  mio. kr.
  • Egenkapital: 4,5 mio. kr.
  • 129 usolgte A-aktier og 1 usolgt B-aktie svarende til en beholdning af egne aktier på 536.000 kr.

Det er vigtigt, at aktiekapitalen næsten er fuldtegnet hele tiden. Aktionærerne er fortsat livsnerven for anlægget og golfklubben.

Aktieselskabet har stort set kun økonomi og likviditet til at forrente og afdrage lånene, med den forpagtningsafgift Golfklubben p.t. betaler.

Uden forhøjelse af A-aktiekapitalen vil aktieselskabet her og nu kunne sælge ca. 10 x 4 A-aktier til nuværende aktionærer, da der også skal være mulighed for, at nye medlemmer kan købe aktier, hvis de ønsker det.

Hvad gør interesserede købere af yderligere A-aktier?

De retter henvendelse til Ulla i Sekretariatet, som tager mod bestilling, hvorefter aktieselskabet effektuerer bestillingerne, i den takt de modtages.

Salget af yderligere A-aktier sker således efter ”FØRST TIL MØLLE-PRINCIPPET”.

Ved køb opnås rabat på kontingentet fra førstkommende kvartal.

På vegne af Golfanlægget Storstrømmen A/S

Bruno Andersen

Formand 

04.07.2020